• Εισαγωγή – εμπορία καινούργιων & μεταχειρισμένων:
  Φορτηγών αυτοκινήτων, Γερανών, Μηχανημάτων, Αμαξωμάτων,
  Ανταλλακτικών και συναφών ειδών.
 • Αντιπροσωπεία Νταλικών FLIEGL
 • Αντιπροσωπεία Γερανών HEILA
 • Αντιπροσωπεία Θραυστήρων MB
 • Εμπορία Νταλικών καινούργιων & μεταχειρισμένων SCHMITZ, MEILLER κτλ
 • Εμπορία Γερανών καινούργιων & μεταχειρισμένων COPMA
 • Ανταλλαγές αυτοκινήτων
 • Διασκευές
 • Αγοραπωλησία αδειών Δημοσίων Χρήσεως (ΔΧ)